LYMFSYSTEMET


LYMFSYSTEMET / LYMFMASSAGE


Ett bra flöde ger ett bra immunförsvar, starka smidiga muskler, minskar svullnad, stelhet, smärta och småkrämpor som t ex förkylningar.
Min lymfmassage är en mjuk och avslappnande behandling som passar alla, även gravida.
Lymfmassagen förbättrar ditt lymfsystems förmåga att ta bort slaggprodukter, inflammationsämnen och vätska ur kroppen.

Nedan ser du några ex 
på där min lymfmassage kan hjälpa dig:

Svullnader
Sömnsvårigheter
Oro/ stress i kroppen
Stelhet och värk i kroppen
Fibromyalgi
Träningsvärk
Om du har lätt att bli förkyld
Domningar
Sendrag/ kramp/ pirr i benen
Restless legs
Frusenhet
Svårigheter att minska i vikt
Celluliter

Lymfsystemet
är en viktigt organ för din kropps funktion och hälsa, det transporterar bort överflödsvätska och slaggämnen samt är en viktig del
av ditt immunförsvar.

Lymfsystemet består av lymfkärl som leder från din kropps alla delar in mot ditt hjärta.

Lymfkärlen passerar lymfnoder ( lymfknutor ) där lymfvätskan analyseras. Vid tecken på infektion aktiveras ditt immunförsvar.

Ditt lymfsystem ansvarar för att transportera bort en viss del av den vätska som blodet pumpar ut till din kropps alla delar.

Den tar också hand om transport av proteiner samt avfallsprodukter som din kropp vill bli av med och är därför lika viktig för din kropp som din blodcirkulation.

Ditt lymfsystems stora kärl består av muskelsegment ( lymfhjärtan ) som aktivt pumpar din lymfvätska mot ditt hjärta. Lymfhjärtana är känsliga för tryckväxlingar i vävnaderna och får en högre aktivitet t ex av muskelrörelser.

Lymfsystemet kan påverkas att öka sin aktivitet med olika metoder som ökar pulsationerna i lymfhjärtana.
Aktiveringen ökar borttransporten av vätska från ett svullet område.

Ett trögt lymfsystem kan resultera i:

Ökad volym i vissa kroppsdelar.
Irritation av vävnaderna och en inflammatorisk reaktion kan uppstå, som i sin tur kan medföra värk.
Immunförsvaret kan försvagas och du blir lättare mottaglig för sjukdomar.

Inga kommentarer: